داکت اسپلیت

داکت اسپلیت ( اسپلیت خانگی ) یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در…

روشهای عددی درکنترل دما

چشم اندازهای آینده این سیستمها:1) استفاده از نوین ترین و بهترین نرم افزارهای تهویه مطبوع…

تعریف تبرید

تبرید یا سردسازی عبارت است از: «ایجاد شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا…

انتخاب چیلر مناسب

امروزه انتخاب سامانه‌ تهویه مطبوع به ویژه چیلرها به جهت کاربری متفاوت پروژه‌ها و با…

کمپرسور

در سیکل تبرید کمپرسور با مصرف انرژی الکتریکی گاز تبرید را از اواپراتور مکش می…